Βρίσκεστε: Αρχική > Προϊόντα > Ατομικές Μονάδες

Ατομικές Μονάδες

Σύγχρονα λεβητοστάσια μικρών διαστάσεων με πλήρη εξοπλισμό

Οι ατομικές μονάδες αποτελούν σύγχρονα λεβητοστάσια μικρών διαστάσεων με πλήρη εξοπλισμό.
Λόγω των διαστάσεων τους μπορούν να τοποθετηθούν σε πολύ μικρούς χώρους χωρίς να συντρέχουν λόγοι ασφάλειας. Αυτό επιτυγχάνεται με τα δύο συστήματα ασφαλείας που έχει (θερμική ασφάλεια και βαλβίδα ασφαλείας-εκτόνωσης).

Ο συνδυασμός της ατομικής μονάδος με τους κατάλληλους για αυτήν ευρωπαϊκούς καυστήρες πετυχαίνουν υψηλή απόδοση και αθόρυβη λειτουργία. Για το τελευταίο βοηθά και η ηχομόνωση-θερμομόνωση που βρίσκεται εσωτερικά από τα καπάκια της ατομικής μονάδος.

Τα παρελκόμενα της ατομικής μονάδος συμπληρώνουν ο κατάλληλος για αυτήν κυκλοφορητής και το δοχείο ασφαλείας ευρωπαϊκής προέλευσης και τα δύο. Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά είναι οι μεγάλες επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας και οι κατάλληλες ποσότητες νερού για να αποδώσουν τις πραγματικές ονομαστικές θερμίδες. Πληρούν όλες τις απαιτήσεις που υπόκεινται στην οδηγία 92/42ΕΟΚ(ΠΔ 335/16-8-1993).

Οι ατομικές μονάδες κατασκευάζονται σε δύο μοντέλα. Στο μοντέλο ΣΘ με τους κάθετους φλογοαυλούς και στο μοντέλο ΜΕΜ με τα διαφράγματα.


» Δείτε Αναλυτικά:

Ατομικές Μονάδες ΣΘ
Οι ατομικές μονάδες GROUP STANDARD κατασκευάζονται από υλικά αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας και αντοχής
Διμεταλλικές Ατομικές Μονάδες
Σύγχρονα , καλαίσθητα , οικονομικά ,ευκολόχρηστα λεβητοστάσια μικρών διαστάσεων με πλήρη εξοπλισμό που ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις.

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης

Λέβητες στερεών καυσίμων.

Λέβητας καύσης βιοκαυσίμων σειρά DBM

Λέβητες πέλλετ

Ατομικές Μονάδες

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Δεξαμενές αποθήκευσης πέλλετ

Μεταλλικές Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου

Ενεργειακά Τζάκια

Παρελκόμενα Λεβήτων - Ατομικών Μονάδων

Αναλώσιμα Λεβήτων

Καυστήρες Riello